Synonimy.pl

Synonimy do słowa naprowadzać
1. nakierowywać, kierować, ukierunkowywać, wykierowywać, skierowywać na właściwą drogę, zwracać w określonym kierunku, nadawać zamierzony kierunek
2. dawać wskazówkidoradzać, inspirować, poddawać pomysł, podsuwać myśl