Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa naszkicować
1. zrobić szkic narysować , nakreślić , wykreślić , rozplanować
2. dać wyraz czemuś przedstawić , scharakteryzować , zobrazować , odzwierciedlić , ukazać , pokazać , wyrazić , oddać , zilustrować , przelać/rzucić coś na papier