Synonimy.pl

Synonimy do słowa naszkicować
1. zrobić szkicnarysować, nakreślić, wykreślić, rozplanować
2. dać wyraz czemuśprzedstawić, scharakteryzować, zobrazować, odzwierciedlić, ukazać, pokazać, wyrazić, oddać, zilustrować, przelać/rzucić coś na papier