Synonimy.pl

Synonimy do słowa oddać
1. pooddawać, zwrócić, pozwracać, zdać, przekazać, dostarczyć, odnieść, poodnosić, zanieść, doręczyć, ofiarować, sprezentować, scedować, umieścić
2. pot.sprzedać, odsprzedać, posprzedawać, wyprzedać, wysprzedać, rozprzedać, odstąpić, spieniężyć, upłynnić, zbyć, opchnąć, opylić, opędzlować, wcisnąć, zhandlować, przehandlować, spuścić, wyzbyć się, pozbyć się
3. np. klimat epokiprzedstawić, odzwierciedlić, odbić, wyrazić, ukazać, pokazać, uzewnętrznić, odtworzyć, zobrazować, zilustrować, uchwycić, przelać/rzucić coś na papier, dać wyraz czemuś
4. a.odpłacić (podobną/równą/tą samą miarkąmonetą), odpłacić się, wypłacić się, odwzajemnić (się), odwdzięczyć się, wywdzięczyć się, policzyć się, posp.odpalantować, odsłużyć się