Synonimy.pl

Synonimy do słowa natenczas
1. wówczas, wtedy, wtenczas, podówczas, naówczas, w owym czasie, w tym czasie