Synonimy.pl

Synonimy do słowa nawiązywać
1. odnosić się, odwoływać się, powoływać się, podchwytywać, nawracać
2. np. współpracęwznawiać, zaczynać, rozpoczynać, zawiązywać, zadzierzgać