Synonimy.pl

Synonimy do słowa nieść
1. nosić, zanosić, przenosić, roznosić, targać, taszczyć, tachać, taskać, dźwigać, wlec, zawlekać
2. pociągać coś za sobąprzynosić, sprawiać, powodować, wywoływać