Synonimy.pl

Synonimy do słowa niedwuznaczny
1. jednoznaczny, wyraźny, wyrazisty, czytelny, jasny, przejrzysty, stanowczy, dobitny, dosadny, oczywisty, pewny, zrozumiały, klarowny, naoczny, konkretny, wymowny, namacalny, nieskrywany, definitywny, kategoryczny, eksplicytny, niewątpliwy, zdecydowany, przekonujący, przekonywający