Synonimy.pl

Synonimy do słowa nierzetelność
1. niesumienność, nieuczciwość, niedokładność, niedbałość, niedbalstwo, niestaranność, nieprecyzyjność, niesolidność, nieobowiązkowość, niechlujność, niesłowność
2. np. informacjinieprawdziwość, nieautentyczność, niewiarygodność, fałszywość, kłamliwość
3. nieprawidłowość, ułomność, niedoskonałość, niepoprawność, słabość, niedociągnięcie, mankament, niedoróbka, uchybienie, potknięcie, przeoczenie, defekt, feler, brak, luka, słaby punkt