Synonimy.pl

Synonimy do słowa nieprecyzyjność
1. niedokładność, nieścisłość, niewierność, niestaranność, niedbałość, nieuwaga, przekłamanie, brak precyzji
2. np. wypowiedziogólnikowość, pobieżność, mglistość, niejasność, mętność, dwuznaczność, niejednoznaczność, nieścisłość