Synonimy.pl

Synonimy do słowa dwuznaczność
1. niejednoznaczność, ambiwalencja, ambiwalentność, niejasność, niezrozumiałość, zawiłość, złożoność, aluzyjność, nieczytelność, nieprzejrzystość, mglistość, mgławicowość, mętność, nieprecyzyjność