Synonimy.pl

Synonimy do słowa mgławicowość
1. przen.mglistość, mętność, zagmatwanie, zawiłość, aluzyjność, niejasność, ogólnikowość, pokrętność, dwuznaczność, niejednoznaczność, wieloznaczność, nieprzejrzystość, nieczytelność, niezrozumiałość, nieprecyzyjność, brak jasności/precyzji