Synonimy.pl

Synonimy do słowa niejasność
1. mętność, nieprzejrzystość, niezrozumiałość, nieprecyzyjność, nieczytelność, zawiłość, nieprzystępność, niekomunikatywność, niedostępność, dwuznaczność, niejednoznaczność, wieloznaczność, niespójność, niezborność, nieskładność, mglistość, mgławicowość, ogólnikowość, bełkotliwość