Synonimy.pl

Synonimy do słowa bełkotliwość
1. niejasność, mętność, nieprzejrzystość, niezrozumiałość, nieprecyzyjność, nieczytelność, zawiłość, nieprzystępność, niekomunikatywność, niedostępność, chaotyczność, dwuznaczność, niejednoznaczność, wieloznaczność, niespójność, nieskładność, niezborność, mglistość, mgławicowość, ogólnikowość