Synonimy.pl

Synonimy do słowa niesłuszny
1. błędny, fałszywy, niewłaściwy, mylny, omyłkowy, pomyłkowy
2. bezzasadny, bezpodstawny, nieuzasadniony, niezasłużony, niesprawiedliwy, niezrozumiały