Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa bezzasadny
1. niezasadny , nieuzasadniony , bezpodstawny , niesłuszny , nieusprawiedliwiony , bezprzyczynowy , niezrozumiały , irracjonalny , błędny , mylny