Synonimy.pl

Synonimy do słowa niezasadny
1. nieuzasadniony, bezzasadny, bezpodstawny, niesłuszny, nieusprawiedliwiony, bezprzyczynowy, irracjonalny, niezrozumiały, błędny, mylny