Synonimy.pl

Synonimy do słowa obszernie
1. przestronnie, rozłożyście, szeroko, na wyrost
2. np. tłumaczyćdrobiazgowo, dokładnie, szczegółowo, skrupulatnie, pedantycznie, dogłębnie, gruntownie, starannie, rzetelnie, porządnie, skrzętnie, sumiennie, długo, szeroko, wyczerpująco, z detalami, wnikając w szczegóły, ze szczegółami, w najdrobniejszych szczegółach