Synonimy.pl

Synonimy do słowa szeroko
1. przestronnie, rozłożyście, rozlegle
2. przen.obszernie, wyczerpująco, wieloaspektowo, rozwlekle, długo, przydługo, przydługawo, z detalami, wnikając w szczegóły, ze szczegółami, w najdrobniejszych szczegółach
3. przen.całościowo, systemowo, kompleksowo, globalnie, dogłębnie, wszechstronnie, wielostronnie, różnokierunkowo, wielokierunkowo, wielowymiarowo, wielopłaszczyznowo, wielotorowo, uniwersalnie