Synonimy.pl

Synonimy do słowa wieloaspektowo
1. wielowymiarowo, wielowątkowo, wielopłaszczyznowo, wielowarstwowo, różnokierunkowo, wielokierunkowo, wielostronnie, wielotorowo, szeroko