Synonimy.pl

Synonimy do słowa wielokierunkowo
1. różnokierunkowo, wielostronnie, wieloaspektowo, wielowymiarowo, wielowątkowo, wielopłaszczyznowo, wielowarstwowo, wielotorowo, różnorodnie, szeroko, uniwersalnie