Synonimy.pl

Synonimy do słowa wielopłaszczyznowo
1. przen.wieloaspektowo, różnokierunkowo, wielostronnie, wielokierunkowo, wielowymiarowo, wielowątkowo, wielowarstwowo, wielorako, różnorako, szeroko, niejednakowo, niejednolicie