Synonimy.pl

Synonimy do słowa wielorako
1. różnorako, rozmaicie, różnorodnie, różnie, przeróżnie, wielostronnie, różnokierunkowo, wielopłaszczyznowo, wielowarstwowo, niejednakowo, niejednolicie, nie tak samo