Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa różnie
1. przeróżnie , rozmaicie , różnorodnie , różnokierunkowo , wielostronnie , wielorako , różnorako , rozbieżnie , niejednakowo , niejednolicie , niejednostajnie , w inny sposób , nie tak samo , tak i owak