Synonimy.pl

Synonimy do słowa różnie
1. przeróżnie, rozmaicie, różnorodnie, różnokierunkowo, wielostronnie, wielorako, różnorako, rozbieżnie, niejednakowo, niejednolicie, niejednostajnie, w inny sposób, nie tak samo, tak i owak