Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ocenić
1. osądzić, zaopiniować, zrecenzować, potraktować, wydać opinię, wypowiedzieć sąd, postawić stopień, dać ocenę
2. określić wartośćwycenić, oszacować, wyszacować, otaksować, zakwalifikować, sklasyfikować, zaszeregować, zaszufladkować, dokonać oceny