Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ocenić
1. osądzić , zaopiniować , zrecenzować , potraktować , wydać opinię , wypowiedzieć sąd , postawić stopień , dać ocenę
2. określić wartość wycenić , oszacować , wyszacować , otaksować , zakwalifikować , sklasyfikować , zaszeregować , zaszufladkować , dokonać oceny