Synonimy.pl

Synonimy do słowa ocenić
1. osądzić, zaopiniować, zrecenzować, potraktować, wydać opinię, wypowiedzieć sąd, postawić stopień, dać ocenę
2. określić wartośćwycenić, oszacować, wyszacować, otaksować, zakwalifikować, sklasyfikować, zaszeregować, zaszufladkować, dokonać oceny