Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa oddzielać
1. rozdzielać , przedzielać , wydzielać , odgradzać , odgraniczać , rozgraniczać , odłączać , separować , odseparowywać , izolować , odizolowywać , wyizolowywać , wyodrębniać , wyosabniać , wyosobniać , przepierzać , odrywać , rozcinać , odcinać , przecinać , odkrawać , rozszczepiać , odsadzać , tworzyć przegrodę