Synonimy.pl

Synonimy do słowa oddzielać
1. rozdzielać, przedzielać, wydzielać, odgradzać, odgraniczać, rozgraniczać, odłączać, separować, odseparowywać, izolować, odizolowywać, wyizolowywać, wyodrębniać, wyosabniać, wyosobniać, przepierzać, odrywać, rozcinać, odcinać, przecinać, odkrawać, rozszczepiać, odsadzać, tworzyć przegrodę