Synonimy.pl

Synonimy do słowa odgraniczać
1. rozgraniczać, odgradzać, przegradzać, rozgradzać, zagradzać, przedzielać, oddzielać, rozdzielać, wydzielać, izolować, odizolowywać, wyizolowywać, przepierzać, delimitować
2. przen. przeprowadzać rozróżnieniewyodrębniać, oddzielać, rozróżniać, odróżniać, rozdzielać, odłączać, separować, odseparowywać