Synonimy.pl

Synonimy do słowa odkarmiać się
1. pot.karmić się, dokarmiać się, dożywiać się, odżywiać się, żywić się, napychać się, opychać się, zapychać się, paść się, tuczyć się, posp.obżerać się, posp.przeżerać się, posp.zażerać się, dogadzać brzuchowi, nabierać ciała/tuszy