Synonimy.pl

Synonimy do słowa napychać się
1. wchodzić tłumnietłoczyć się, wciskać się, ładować się, wwalać się, włazić
2. opychać się, zapychać się, objadać się, najadać się, odjadać się, raczyć się, ugaszczać się, pokrzepiać się, paść się, sycić się, nasycać się, dokarmiać się, odkarmiać się, faszerować się, szpikować się, szprycować się, rąbać, posp.żreć, posp.obżerać się, posp.przeżerać się, posp.zażerać się, posp.szamać, posp.wtrząchać, posp.wtrajać, posp.wtranżalać, posp.ćpać, posp.wpierniczać, posp.wpieprzać, jeść do syta, jeść za dwóch, dogadzać brzuchowi, popuszczać pasa