Synonimy.pl

Synonimy do słowa najadać się
1. objadać się, odjadać się, podjadać sobie, nasycać się, sycić się, posilać się, opychać się, napychać się, zapychać się, raczyć się, ugaszczać się, paść się, posp.żreć, posp.obżerać się, posp.przeżerać się, posp.zażerać się, zjadać do syta