Synonimy.pl

Synonimy do słowa odmalować się
1. wymalować się, ukazać się, pokazać się, pojawić się, uzewnętrznić się, zagościć, wykwitnąć, stać się widocznym