Synonimy.pl

Synonimy do słowa odwoływać
1. przywoływać, wywoływać, wołać, przyzywać, wzywać, prosić
2. np. zebranieodmawiać, unieważniać, uchylać, cofać, anulować, odpraszać, abrogować
3. np. prezesazwalniać, odprawiać, usuwać, odsuwać, rewokować, dymisjonować, przenosić kogoś w stan spoczynku, posyłać kogoś na zieloną trawkę, wysyłać kogoś na grzybki