Synonimy.pl

Synonimy do słowa ogłaszać
1. obwieszczać (wszem i wobec), oznajmiać, komunikować, anonsować, powiadamiać, informować, zapowiadać, deklarować, oświadczać, proklamować, promulgować, wieścić, roznosić, † a. podnzwiastować, podawać do (ogólnej/publicznej) wiadomości
2. wydawać, publikować, drukować, rozpowszechniać/ udostępniać/wydawać drukiem