Synonimy.pl

Synonimy do słowa publikować
1. wydawać, upowszechniać, rozpowszechniać, zamieszczać, pomieszczać, drukować, oddawać do druku, ogłaszać/rozpowszechniać/udostępniać/wydawać drukiem