Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozpowszechniać
1. upowszechniać , propagować , krzewić , promować , popularyzować , reklamować , głosić , wieścić , szerzyć , udostępniać , umasawiać , lansować , przeszczepiać , umiędzynaradawiać , rozgłaszać , ogłaszać (wszem i wobec) , rozpowiadać , rozprowadzać , rozprzestrzeniać , rozpuszczać , roztaczać , siać , emitować , transmitować , podawać do (ogólnej/publicznej) wiadomości , zaznajamiać z czymś , puszczać coś w obieg/świat , rozszerzać zasięg czegoś , robić szum wokół czegoś , nadawać czemuś rozgłos