Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozpowszechniać
1. upowszechniać, propagować, krzewić, promować, popularyzować, reklamować, głosić, wieścić, szerzyć, udostępniać, umasawiać, lansować, przeszczepiać, umiędzynaradawiać, rozgłaszać, ogłaszać (wszem i wobec), rozpowiadać, rozprowadzać, rozprzestrzeniać, rozpuszczać, roztaczać, siać, emitować, transmitować, podawać do (ogólnej/publicznej) wiadomości, zaznajamiać z czymś, puszczać coś w obieg/świat, rozszerzać zasięg czegoś, robić szum wokół czegoś, nadawać czemuś rozgłos