Synonimy.pl

Synonimy do słowa szerzyć
1. propagować, krzewić, rozpowszechniać, upowszechniać, promować, popularyzować, reklamować, głosić, rozgłaszać, wieścić, rozsiewać, rozwijać, popierać, umasawiać, umiędzynarodawiać, lansować, przeszczepiać, rozprzestrzeniać, roztaczać, zaznajamiać z czymś, rozszerzać zasięg czegoś, puszczać coś w obieg/świat