Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa szerzyć
1. propagować , krzewić , rozpowszechniać , upowszechniać , promować , popularyzować , reklamować , głosić , rozgłaszać , wieścić , rozsiewać , rozwijać , popierać , umasawiać , umiędzynarodawiać , lansować , przeszczepiać , rozprzestrzeniać , roztaczać , zaznajamiać z czymś , rozszerzać zasięg czegoś , puszczać coś w obieg/świat