Synonimy.pl

Synonimy do słowa popierać
1. wspierać, wspomagać, pomagać, dopomagać, patronować, asystować, sekundować, sprzyjać, afirmować, wyrażać aprobatę, przychodzić komuś z pomocą, udzielać komuś pomocy/poparcia, nieść/okazywać komuś pomoc, być/stać za kimś, stać przy czyimś boku, stać u czyjegoś boku, stać przy czymś/ kimś, być/stać po czyjejś stronie, dawać komuś oparcie/wsparcie, służyć komuś ramieniem, stać murem za czymś/kimś
2. np. dowodamipotwierdzać, uzasadniać, udowadniać, dokumentować, zaświadczać