Synonimy.pl

Synonimy do słowa sprzyjać
1. okazywać komuś względyfaworyzować, popierać, wspierać, sekundować, forować, protegować, ojcować, orędować, opowiadać się za czymś/kimś, być za czymś/kimś, sympatyzować z czymś/kimś, być po czyjejś stronie, obdarzać kogoś względami, brać/trzymać czyjąś stronę
2. tworzyć sprzyjające warunkidopisywać, służyć, szczęścić