Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozprzestrzeniać
1. roznosić, rozprowadzać, rozdmuchiwać, rozwiewać, rozpylać, rozsiewać, siać, rozpraszać, roztaczać, dekoncentrować
2. nadawać czemuś rozgłosrozpowszechniać, upowszechniać, propagować, popularyzować, rozkrzewiać, krzewić, przeszczepiać, szerzyć, promować, reklamować, umasawiać, nagłaśniać, rozgłaszać, ogłaszać (wszem i wobec), umiędzynaradawiać, zaznajamiać z czymś, rozszerzać zasięg czegoś, wprowadzać coś w modę, podawać do (ogólnej/ publicznej) wiadomości, puszczać coś w obieg/świat, robić szum wokół czegoś