Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozprzestrzeniać
1. roznosić , rozprowadzać , rozdmuchiwać , rozwiewać , rozpylać , rozsiewać , siać , rozpraszać , roztaczać , dekoncentrować
2. nadawać czemuś rozgłos rozpowszechniać , upowszechniać , propagować , popularyzować , rozkrzewiać , krzewić , przeszczepiać , szerzyć , promować , reklamować , umasawiać , nagłaśniać , rozgłaszać , ogłaszać (wszem i wobec) , umiędzynaradawiać , zaznajamiać z czymś , rozszerzać zasięg czegoś , wprowadzać coś w modę , podawać do (ogólnej/ publicznej) wiadomości , puszczać coś w obieg/świat , robić szum wokół czegoś