Synonimy.pl

Synonimy do słowa popularyzować
1. propagować, głosić, rozgłaszać, szerzyć, upowszechniać, rozpowszechniać, uprzystępniać, lansować, promować, reklamować, nagłaśniać, krzewić, umasawiać, przeszczepiać, rozprzestrzeniać, rozszerzać zasięg czegoś, zaznajamiać z czymś, wprowadzać coś w modę