Synonimy.pl

Synonimy do słowa głosić
1. rozpowszechniać, upowszechniać, propagować, manifestować, nagłaśniać, obwieszczać, demonstrować, szerzyć, rozsiewać, rozgłaszać, rozpowiadać, komunikować, wieścić, popularyzować, ogłaszać (wszem i wobec), podawać do (ogólnej/publicznej) wiadomości, puszczać coś w obieg/świat
2. podn.np. kazaniewygłaszać