Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa głosić
1. rozpowszechniać , upowszechniać , propagować , manifestować , nagłaśniać , obwieszczać , demonstrować , szerzyć , rozsiewać , rozgłaszać , rozpowiadać , komunikować , wieścić , popularyzować , ogłaszać (wszem i wobec) , podawać do (ogólnej/publicznej) wiadomości , puszczać coś w obieg/świat
2. podn.np. kazanie wygłaszać