Synonimy.pl

Synonimy do słowa propagować
1. krzewić, rozpowszechniać, upowszechniać, promować, popularyzować, reklamować, głosić, rozgłaszać, umiędzynarodawiać, agitować, przen.podn.apostołować, szerzyć, popierać, nauczać, uczyć, umasawiać, lansować, przeszczepiać, rozprzestrzeniać, roztaczać, zaznajamiać z czymś, rozszerzać zasięg czegoś