Synonimy.pl

Synonimy do słowa ordynans
1. służba, dyżur
2. polecenie, rozkaz, zarządzenie, rozporządzenie, nakaz, dyspozycja, ukaz
3. wojskadiutant, histforyś