Synonimy.pl

Synonimy do słowa ostatecznie
1. definitywnie, nieodwołalnie, bezapelacyjnie, nieodwracalnie, bezpowrotnie, nieubłaganie, całkowicie, jednoznacznie, niedwuznacznie, w sposób ostateczny, bez apelacji/odwołania, na fest, na amen, na zawsze, na stałe
2. nareszcie, wreszcie, w końcu, na koniec, koniec końcem/końców, na ostatek, w ostateczności, w ostatecznym razie, w rezultacie, w konkluzji