Synonimy.pl

Synonimy do słowa poświęcenie
1. rel.konsekracja
2. ofiara, wyrzeczenie
3. ofiarność, oddanie, zaangażowanie, gorliwość, żarliwość, ochoczość, namiętność, zaparcie, samozaparcie, pracowitość, pilność, wytrwałość, niezłomność, niestrudzoność, pasja