Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ofiara
1. dar , datek , jałmużna , zapomoga , wsparcie , wdowi grosz
2. poświęcenie , wyrzeczenie , oddanie , zaangażowanie , gorliwość , żarliwość , niezłomność , niestrudzoność
3. pokrzywdzony , poszkodowany , ranny , pokrzywdzony przestępstwem
4. pośmiewisko , chłopiec do bicia
5. pot.lekcew. oferma , fajtłapa , niezdara , niezgraba , niezgrabiasz , niedojda , niezguła , trąba , fujara , ciemięga , ciamajda , ciapa , ciapciak , gamajda , gapa , faja , niedołęga , niedorajda , niemota , nieudacznik , gamoń , ślamazara , łamaga , safanduła , patałach , patafian , lebiega , noga , platfus , osioł , (boże) cielę , ofiara (losu) , sierota , kaleka (życiowa) , ecie- -pecie , posp. kapcan , posp. popapraniec , wulg. wypierdek , ciepłe kluski/kluchy , cielę na niedzielę , cztery litery