Synonimy.pl

Synonimy do słowa poświadczać
1. przyświadczać, zaświadczać, potwierdzać, poręczać, gwarantować, zaręczać, stwierdzać, dawać gwarancję
2. kwitować, podpisywać, sygnować, parafować, uwierzytelniać