Synonimy.pl

Synonimy do słowa pobrać się
1. pożenić się, ożenić się, poślubić, zaślubić, zaobrączkować się, ochajtnąć się, chajtnąć się, machnąć się za kogoś, wziąć ślub, zawrzeć/wstąpić w związek małżeński, założyć dom, pójść do ołtarza, podn.stanąć na ślubnym kobiercu, pójść za głosem serca