Synonimy.pl

Synonimy do słowa podobny
1. bliźniaczy, zbieżny, zbliżony, porównywalny, pokrewny, styczny, analogiczny, równokształtny, równoległy, równorzędny, równoważny, równoznaczny, współrzędny, współmierny, paralelny, jakby żywcem wyjęty z obrazu, żywy obraz kogoś, tego typu