Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa podobny
1. bliźniaczy , zbieżny , zbliżony , porównywalny , pokrewny , styczny , analogiczny , równokształtny , równoległy , równorzędny , równoważny , równoznaczny , współrzędny , współmierny , paralelny , jakby żywcem wyjęty z obrazu , żywy obraz kogoś , tego typu