Synonimy.pl

Synonimy do słowa zbieżny
1. podobny, bliski, porównywalny, styczny, analogiczny, pokrewny, niesprzeczny, współrzędny, paralelny, koincydencyjny
2. koncentryczny, dośrodkowy