Synonimy.pl

Synonimy do słowa podpisać
1. podsygnować, zaparafować, pokwitować, poświadczyć, złożyć podpis, opatrzyć/zaświadczyć własnym podpisem